Wielgosz i Wspólnicy

OBSŁUGA PRAWNA

Specjalizacje

Prawo pracy

Znaczenie kwestii prawno-pracowniczych w działalności każdego podmiotu stale wzrasta, a my pomagamy sprostać wyzwaniom skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi.

Dostarczamy praktycznych rozwiązań ułatwiających i usprawniających funkcjonowanie i prowadzenie działalności oraz pozwalających przeprowadzić realną optymalizację kosztów.

Pomagamy wyeliminować, a przynajmniej w znacznym stopniu ograniczyć ryzyka wynikające z częstych zmian regulacji prawnych, proponując i wdrażając rozwiązania zapewniające zgodność prowadzonej działalności z przepisami prawa.

Nasza kancelaria oferuje doradztwo w zakresie wszelkich aspektów prawa pracy, a w szczególności w takich obszarach jak:

Joanna Pijanowska

Radca Prawny

Krzysztof Kluj

Radca Prawny

Przewiń do góry