Wielgosz i Wspólnicy

OBSŁUGA PRAWNA

Specjalizacje

Leczenie dzisiaj to znacznie więcej niż tylko relacja pacjenta i lekarza, to współdziałanie wszystkich innych uczestników tego procesu, a prawo medyczne to gałąź prawa, która rozwija się bardzo dynamicznie. 

    więcej szczegółów

 

    Tworzenie i przekształcanie podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych

    Prawne i biznesowe funkcjonowanie podmiotów leczniczych

    Doradztwo w zakresie kontraktowania, w tym również z NFZ

    Postępowania sądowe i reprezentacja pozasądowa

 

Specyfika funkcjonowania producentów rolnych oraz przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w obrocie prawnym oraz działalności na rynku rolnym i spożywczym, szczególnie w obecnych uwarunkowaniach rynkowych, przynosi bardzo skomplikowane problemy natury prawnej.    

    więcej szczegółów

    Obrót nieruchomościami rolnymi

    Obrót gospodarczy na rynkach rolnych i przetwórstwa rolno-spożywczego

    Uzyskiwanie wsparcia i pomocy finansowej z udziałem środków Unii Europejskiej i środków krajowych

    Branżowa legislacja krajowa i unijna

Specyfika branży budowlanej, zwłaszcza w zakresie budownictwa mieszkaniowego i obiektów użyteczności publicznej, w tym infrastruktury drogowej oraz realizacji innych dużych inwestycji powoduje, że prowadzenie obsługi prawnej takich podmiotów wymaga szczególnej wiedzy i umiejętności.    

    więcej szczegółów

 

    INWESTYCJE DEWELOPERSKIE

    INWESTYCJE PRZEMYSŁOWE I INFRASTRUKTURALNE

Prawo cywilne towarzyszy nam każdego dnia. Niemalże każda wykonywana przez nas czynność wpisuje się w ramy przepisów prawa cywilnego. Pozornie niewielki błąd lub zbyt późno podjęte działania mogą powodować daleko idące konsekwencje, których można by uniknąć.     

    więcej szczegółów

 

    SPRAWY RODZINNE I OPIEKUŃCZE

    SPADKI

    NIERUCHOMOŚCI

    DOCHODZENIE ROSZCZEŃ I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

    SPRAWY KONSUMENCKIE   

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 roku znacząco zmienił sytuację konsumentów posiadających kredyty we frankach szwajcarskich w sporach z bankami. 

    więcej szczegółów

 

Wsparcie dla przedsiębiorców tak bardzo dotkniętych skutkami pandemii jest oferowane przez różne instytucje w ramach szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

    więcej szczegółów

Przewiń do góry