Wielgosz i Wspólnicy

OBSŁUGA PRAWNA

Specjalizacje

Prawo rolne

Specyfika funkcjonowania producentów rolnych oraz przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w obrocie prawnym oraz działalności na rynku rolnym i spożywczym, szczególnie w obecnych uwarunkowaniach rynkowych, przynosi bardzo skomplikowane problemy natury prawnej.

Sukcesem rentownego funkcjonowania rolników i przedsiębiorców rolno-spożywczych, przy zachowaniu ich poczucia bezpieczeństwa prawnego, jest właściwe stosowanie przepisów prawa Unii Europejskiej, określającego zasady Wspólnej Polityki Rolnej i krajowego prawa rolnego z koniecznością jednoczesnego uwzględniania regulacji prawnych z zakresu prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego oraz podatkowego.

Tak szeroko rozumiane podejście do stosowania prawa w dziedzinie rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego stało się wyzwaniem obecnego czasu. Wymaga ono kompleksowego wsparcia profesjonalnego doradcy prawnego, a także często pomocy doświadczonych ekspertów branżowych.

Świadcząc zatem kompleksową pomoc prawną w powyższym zakresie, bazujemy na kilku istotnych grupach zagadnień, warunkujących sukces prowadzonej przez Państwa działalności, a mianowicie:

Przewiń do góry