Wielgosz i Wspólnicy

Kancelaria

Historia
Kancelarii

Wielgosz & Wspólnicy

Jako jeden z założycieli działającej od 1992 roku Kancelarii, aktualnie wspólnik komplementariusz, mam przyjemność współpracować z zespołem profesjonalnych prawników, a jednocześnie wspaniałych ludzi. To oni tworzą Kancelarię. Nad każdą sprawą pochylamy się indywidualnie i wspólnie pracujemy dążąc, abyście Państwo otrzymali od nas jak najlepszą pomoc. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby i z pełnym zaangażowaniem poszukujemy optymalnych rozwiązań w ramach obowiązującego prawa.

Zapraszam do poznania bliżej naszej kancelarii.

Maria Wielgosz 
radca prawny, komplementariusz

30 lat
doświadczenia

Od niemal trzydziestu lat świadczymy usługi prawne na rzecz przedsiębiorców i klientów indywidualnych.

Klientom biznesowym oferujemy kompleksową obsługę prawną w zakresie ich bieżącej działalności, przekształceń własnościowych, inwestycji oraz zmian strukturalnych i organizacyjnych. Realizując obsługę prawną dla biznesu, wspieramy się sprawdzonymi doradcami podatkowymi i biegłymi rewidentami, doradcami restrukturyzacyjnymi, rzecznikami patentowymi, rzeczoznawcami w zakresie budownictwa i wyceny majątku, doradcami ubezpieczeniowymi.

Prawo pracy

Posiadamy bogatą praktykę w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Zapewniamy pracodawcom bieżącą i profesjonalną obsługę prawną zgodną z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i orzecznictwem. Doradzamy pracodawcom w negocjacjach ze związkami zawodowymi i przedstawicielami pracowników oraz w sporach zbiorowych. Zasiadamy w komisjach antymobbingowych, a także wdrażamy kodeksy etyczne oraz procedury przeciwmobbingowe, przeciwdyskryminacyjne i przeciwkorupcyjne. Pomagamy zaprojektować i stosować zasady pomagające pracodawcom w zgłaszaniu i przeciwdziałaniu nadużyciom i ochronie sygnalistów.

Prawo medyczne

Jesteśmy ekspertami i praktykami w wąskich, intensywnie rozwijających się dziedzinach prawa, takich jak prawo medyczne czy prawo rolne, łącznie z problematyką przetwórstwa rolno-spożywczego.

Od ponad 13 lat świadczymy usługi na rzecz podmiotów leczniczych w tym świadczących usługi stacjonarne: szpitali i zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz usługi ambulatoryjne: samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i prywatnych przychodni lekarskich, gabinetów psychoterapii i placówek rehabilitacyjnych. Pracujemy dla instytucji tworzących i odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia, zawodów medycznych oraz samych pacjentów.

W roku 2017 przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie wygraliśmy z MOW NFZ dla jednego z warszawskich szpitali położniczych sprawę o współfinansowanie świadczeń zdrowotnych (znieczulenie okołoporodowe), mającą znaczenie ogólnopolskie dla szpitali i pacjentów (VAca 920/17) – orzeczenie to doprowadziło do zmiany przepisów w zakresie finansowania znieczulenia okołoporodowego.

Prawo rolne

Prawnicy naszego zespołu to także eksperci w dziedzinie prawa rolnego, współautorzy wielu aktów prawnych z tego zakresu, posiadający wiedzę i wieloletnie doświadczenie w realizacji spraw dotyczących kształtowania ustroju rolnego, funkcjonowania rynku artykułów rolnych i rolno-spożywczych, warunków funkcjonowania zakładów przetwórstwa rolno – spożywczego oraz rolników indywidualnych. Z powodzeniem prowadzimy sprawy przed Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

Pomagamy także w nabywaniu nieruchomości rolnych, zarówno w obrocie prywatnym, jak i z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz w odzyskiwaniu nieruchomości rolnych przejętych na skutek reformy rolnej.

Negocjacje,
doradztwo

Uczestniczymy w negocjacjach i zawieraniu umów z zachowaniem wymogów określonych przepisami o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnym i spożywczymi. Zajmujemy się także przygotowaniem projektów aktów prawnych z zakresu rolnictwa, rynków rolnych i rozwoju wsi.

Doradzamy również w zakresie pomocy publicznej, od oceny prawnej programów pomocowych poprzez kompleksowe wsparcie w uzyskiwaniu dofinansowania na realizowane przedsięwzięcia, aż do rozliczenia projektów i wywiązania się z okresu ich trwałości. W tej dziedzinie wspieramy klientów biznesowych, jak i rolników indywidualnych. Współpracujemy z uznanymi ekonomistami z wieloletnią praktyką w zarządzaniu wysokobudżetowymi programami unijnymi oraz doskonałą znajomością regulacji prawnych programów pomocowych.

Klient
indywidualny

Obszarem naszej uwagi jest również Klient indywidualny. Doskonale rozumiemy jego problemy, bo sami ich doświadczamy. Doradzamy w sprawach rodzinnych, spadkowych, opieki nad dziećmi, alimentacji, ciągłego procesu naruszenia praw konsumenckich, podważamy ważność zawartych umów, lub skuteczność nieważnych klauzul w umowach konsumenckich.

Z sukcesem prowadzimy sprawy dotyczące kredytów we frankach szwajcarskich oraz innych umów kredytowych. Konstruujemy całe umowy lub niektóre ich klauzule, dochodzimy roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych, szkód komunikacyjnych, medycznych, kosmetycznych czy wyrządzonych przez produkt i innych roszczeń z zakresu prawa cywilnego. Bronimy członków zarządów w procesach o ich odpowiedzialność osobistą majątkową. W swoim gronie mamy doskonałych praktyków prawa z wieloletnim doświadczeniem tak w sądzie, jak i w pozasądowym stosowaniu prawa. Współpracujemy z najlepszymi mediatorami. Żadnej sprawy nie oceniamy jako niemożliwej do rozwiązania.

Jakość, pasja i wzajemne zaufanie – to zasady, którymi się kierujemy.

Maria Wielgosz 
radca prawny, komplementariusz

Nasza siedziba
w Warszawie

Przewiń do góry