Wielgosz i Wspólnicy

krzysztof-kluj

Krzysztof
Kluj

Radca Prawny

Najlepiej czuje się w sądach. Przez 12 lat był sędzią sądów warszawskich. Orzekał w sprawach cywilnych, gospodarczych i rodzinnych. Pełnił funkcje przewodniczącego wydziału, wiceprezesa i prezesa. Szkolił aplikantów z procedury cywilnej i prawa wspólnot europejskich.

Jako radca prawny od 2008 r. zajmuje się prawem cywilnym, gospodarczym i rodzinnym. Doradza, negocjuje i sporządza umowy pamiętając, że ostatecznie każda sprawa może skończyć się w sądzie, a klient i jego pełnomocnik powinni być na to przygotowani.

Prowadząc procesy sądowe wykorzystuje doświadczenie z drugiej strony sędziowskiego stołu.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa procesowego i prowadzenia procesów sądowych. Jest specjalistą prawa spółdzielczego oraz prawa pracy (związków zawodowych i układów zbiorowych pracy), prawa umów oraz konkurencji.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Kształcił się też – nie tylko prawniczo – na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w Polskiej Akademii Nauk.

Radca prawny. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Z Kancelarią Wielgosz i Wspólnicy związany jest od 2015 roku.

Przewiń do góry