Wielgosz i Wspólnicy

maria-wielgosz

Maria
Wielgosz

Radca Prawny

Radca prawny, wspólnik komplementariusz Kancelarii.

Od lat zajmuje się problematyką gospodarczą, w tym prawem handlowym, obsługą organów spółek, kontraktów, odpowiedzialnością organów spółek, uczestniczy w mediacjach gospodarczych oraz postępowaniach przed sądami gospodarczymi. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej spółek z sektora budowlanego, systemów magazynowych i handlowego.

Specjalizuje się w prawie medycznym. Zajmuje się odpowiedzialnością podmiotu leczniczego za błąd medyczny i naruszenie praw pacjenta. Z sukcesem występuje przed sądami, Rzecznikiem Praw Pacjenta, Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Od 2008 roku realizuje i koordynuje pomoc prawną dla pomiotów leczniczych publicznych i komercyjnych z zakresu lecznictwa szpitalnego, opiekuńczo-leczniczego i ambulatoryjnego oraz problematyki zawodów medycznych.

Zajmuje się również skutkami abuzywności klauzul w umowach konsumenckich i nieważnością umów kredytowych bankowych udzielonych w CHF. Posiada bogate doświadczenie w zakresie ochrony dóbr osobistych i prawa własności intelektualnej oraz odpowiedzialności za szkodę. Doradza też w sprawach rodzinnych i majątkowych.

Pełni funkcje w radach nadzorczych spółek akcyjnych. Prowadziła w Polsce Oddział Kancelarii Boyer Clement Pegand S.E.L.C.A. Wykładowca w ramach kursów specjalistycznych dla zawodów medycznych, prelegentka wystąpień Izby Gospodarczej podczas misji organizowanych na Ukrainie, wykładowca prawa w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku.

Włada językiem angielskim i w stopniu komunikatywnym rosyjskim. 

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Radca Prawny – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Przewiń do góry