Wielgosz i Wspólnicy

Specjalizuje się w prawie rodzinnym i opiekuńczym. Zajmuje się sprawami ustroju majątków małżeńskich i ich podziałem po ustaniu wspólności majątkowej. Prowadzi sprawy rozwodowe, alimentacyjne, opieki nad dzieckiem i ustalenia kontaktów z dziećmi. Reprezentuje klientów w sprawach spadkowych W zakresie podatku od spadków i darowizn występuje przed organami podatkowymi.

Z zakresie prawa gospodarczego zajmuje się problematyką rejestrową, obsługi organów spółek oraz obsługą sporów gospodarczych, w tym dochodzeniem roszczeń. Z powodzenie występuje przed sądami gospodarczymi z upoważnienia pełnomocników.

W zakresie prawa pracy zajmuje się problematyką zatrudnienia. Zajmuje się problematyką zwolnień i dochodzenia roszczeń przed sądami.

Uczestniczy w obsłudze prawnej podmiotów leczniczych, z zakresu lecznictwa stacjonarnego -szpitali i zakładów opiekuńczo-leczniczych, a także podmiotów lecznictwa ambulatoryjnego. Zajmuje się problematyką udostępniania informacji publicznej.

Z dużą pasją i sukcesami z upoważnienia profesjonalnych pełnomocników występuje przed sądami i mediatorami sądowymi. Występuje również w roli obrońcy i pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych w sprawach karnych.

Z Kancelarią Wielgosz i Wspólnicy związany od 2015 roku.

Jest absolwentem prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Przewiń do góry