Wielgosz i Wspólnicy

Od Nowego Roku praca twórcza pod lupą ZUS-u?

Od-Nowego-Roku-praca-tworcza-pod-lupa-ZUSu

Od 1 stycznia 2021 roku każdy płatnik składek na ubezpieczenie społeczne lub osoba fizyczna zlecająca dzieło będzie miała obowiązek poinformowania ZUS-u w terminie 7 dni o zawarciu każdej umowy
o dzieło w sytuacji, gdy taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Ten dodatkowy wymóg został wprowadzony jedną z nowelizacji ustawy szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych

i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw tzw. Tarczą Antykryzysową. Czy jest to krok do oskładkowania umów o dzieło z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego? Na razie Tarcza Antykryzysowa przewiduje jedynie obowiązek zarejestrowania takiej umowy na koncie płatnika. A co dalej? Zapraszamy do kontaktu z nami.

Przewiń do góry