Wielgosz i Wspólnicy

Przedłużenie terminów na sporządzenie i składanie sprawozdań finansowych

nowa-tarcza-finansowa

Terminy na sporządzenie, zatwierdzenie i złożenie sprawozdań finansowych za 2020 rok przedłużone 

Rozporządzeniem z dnia 26 marca 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. (Dz.U. dnia 29 marca 2021 r. poz. 572) przedłużył niektóre terminy dotyczące sprawozdań finansowych.  

O 3 miesiące, czyli do końca 6-ego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego został przedłużony termin na sporządzenie sprawozdania finansowego (w przypadku jednostek sektora finansów publicznych termin ten przedłużono o 1 miesiąc, a w przypadku jednostek o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym terminu nie przedłużono). W praktyce oznacza to wydłużenie dla większości przedsiębiorców (dla których rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy) terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych do 30 czerwca 2021 r. 

Konsekwentnie został też przedłużony o 3 miesiące – czyli do końca 9-ego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego (w przypadku jednostek sektora finansów publicznych termin przedłużono o 1 miesiąc, a w przypadku jednostek o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym terminu nie przedłużono).

W związku z przedłużeniem terminów na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS będą miały 15 dni na złożenie sprawozdania finansowego od daty jego zatwierdzenia. I tak dla większości jednostek wpisanych do KRS (z wyjątkiem jednostek sektora finansów publicznych) termin na złożenie sprawozdania upłynie 15 października 2021 r. 

Przewiń do góry