Wielgosz i Wspólnicy

Nowa tarcza finansowa
PFR 2.0

nowa-tarcza-finansowa

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) rusza od 15 stycznia 2021 roku z pomocą finansową dla mikro, małych, średnich oraz dużych firm z 45 branż (lista poniżej), które szczególnie ucierpiały w związku z drugą falą epidemii COVID-19. Dedykowane środki finansowe to 35 mld. złotych, które mają wesprzeć przedsiębiorców, zmuszonych znacząco ograniczyć lub zawiesić swoją działalność w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o subwencje finansowe za pośrednictwem systemu przygotowanego przez PFR oraz banki, a wysokość pomocy będzie uzależniona od wielkości firmy oraz poziomu spadku przychodów lub obrotów czy osiągnięcia straty brutto w 2020 r i może w przypadku mikro firmy osiągnąć poziom 324 tyś. zł., a w przypadku małych i średnich firm dojść do poziomu 3,5 mln. zł. Otrzymane środki finansowe mogą przyjąć charakter bezzwrotny po spełnieniu określonych warunków, np. utrzymanie prowadzenia działalności gospodarczej czy zatrudnienia do końca 2021 roku i mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. wynagrodzeń pracowników.

Lista 45 branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności

17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
• 18.12.Z – Pozostałe drukowanie;
• 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
• 18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi;
• 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
• 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
• 47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
• 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
• 47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
• 47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
• 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
• 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
• 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
• 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
• 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne;
• 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
• 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów;
• 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów;
• 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
• 74.20.Z – Działalność fotograficzna;
• 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
• 79.11.A – Działalność agentów turystycznych;
• 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;
• 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych;
• 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
• 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej;
• 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
• 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
• 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
• 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
• 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
• 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna;
• 86.90.D – Działalność paramedyczna;
• 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;
• 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
• 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych;
• 91.02.Z – Działalność muzeów;
• 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych;
• 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
• 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem;
• 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
• 93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
• 93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
• 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
• 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

Przewiń do góry