Wielgosz i Wspólnicy

grzegorz-wykowski

Grzegorz
Wykowski

Radca Prawny

Od lat specjalizuje się w prawie administracyjnym i procedurze administracyjnej. Występuje przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi wszystkich instancji. Uczestniczył w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Posiada bogate doświadczenie z zakresu legislacji – głównie w zakresie dostosowania polskiego prawa do prawa UE oraz w obsłudze prawnej naczelnych organów administracji publicznej.

Ekspert w dziedzinie prawa rolnego (w tym europejskim). Wieloletni pracownik Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie przez prawie 15 lat kierował Departamentem Prawno-Legislacyjnym. Zajmował się także obsługą prawną Krajowej Rady Izb Rolniczych. Specjalizuje się również w prawie żywnościowym. Współpracuje z podmiotami prowadzącymi działalność rolniczą i produkcję żywności, a także z organizacjami z tej branży.

Doświadczenia z zakresu prawa administracyjnego i legislacji od kilku lat z powodzeniem wykorzystuje w zakresie obsługi podmiotów leczniczych i postępowaniach przed Rzecznikiem Praw Pacjenta. Zajmuje się problematyką prawa zamówień publicznych i umów w obrocie gospodarczym. Tworzy i opiniuje akty prawa wewnętrznego. Zajmuje się problematyką udostępniania informacji publicznej oraz informacji i dokumentacji medycznej.

Włada biegle językiem angielskim i rosyjskim na poziomie komunikatywnym.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca Prawny – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Przewiń do góry